Mindfulness

mindfulness-meditatie-aandacht

Mindfulness is een term die je steeds vaker hoort, maar wat is het nu eigenlijk?

Mindfulness houdt in dat je met een milde, open en niet veroordelende aandacht naar je ervaring van dit moment toe gaat.

Eén van de leraren die mindfulness naar het westen heeft gebracht is de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh.

Jon Kabat-Zinn heeft deze mindfulness in combinatie met de westerse psychologie, samengebracht in een aandachtstraining.

Door zo’n aandachtstraining leer je steeds beter waar te nemen wat er in jezelf omgaat, zonder dat je hier automatisch door “meegezogen” wordt.

Niet alleen geduld maar ook veel zachte aandacht, milde niet oordelende aandacht, is nodig bij het kijken naar bijvoorbeeld jouw gedachtepatronen.

Uit verschillend onderzoek blijkt dat een training in mindfulness positieve effecten heeft bij mensen met chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, angststoornissen, depressies en slaapproblemen, en dat die effecten ook op de lange termijn aanhouden. Ook bij mensen zonder klachten verbetert mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk.

Tijdens de training leer je aanvaardende, liefdevolle aandacht aan jezelf te geven en vrede te sluiten met alles dat er is.

Yogaloose biedt Mindfulness Trainingen, Coaching en Workshops aan.

In de mindfulness training komen we acht keer samen. Er zijn dus acht bijeenkomsten waarin je leert met meer aandacht in het leven te staan.
Tijdens de training is het belangrijk dat je er voor kiest om ook te oefenen, 30 minuten tot een uur per dag. Alleen dan kun je gaan ervaren wat de oefeningen voor je kunnen doen.

Na afloop van de training kun je eenmaal gratis deelnemen aan een terugkom- bijeenkomst.